Kategoriler
Pardus

Pardus 2011 is Released! The New Cat Rocks!

Pardus 2011 is released!
Pardus 2011 is released!

Gökçen Eraslan has announced the release of Pardus Linux 2011: “Pardus Linux 2011 is now available. Major features in this release are: the latest Linux kernel 2.6.37 provides an up-to-date hardware support; the bootsplash technology used in Pardus 2009.2 is replaced by the new Plymouth engine; YALI, the installer of Pardus, gained LVM/RAID and UUID support; Pardus 2011 comes with the latest KDE 4.5.5; Kaptan, the desktop customization tool, now optionally captures your picture and sets it as your avatar in KDE; GNOME NetworkManager 0.8.2 is now the default networking back-end; all GTK+ applications are rendered with Oxygen style; LibreOffice is the default office suite; Mozilla Firefox 4.0 beta 9 is the default web browser.”

->Release notes

A  review of Pardus 2011 by Linux Distro Reviews (Youtube video)

Official Announcement:

Hello,

Pardus 2011 is now available 

Installation images can be downloaded from:

http://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Installation/2011/
ftp://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Installation/2011/

and Live images can be downloaded from:

http://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Live/2011/
ftp://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Live/2011/

We strongly recommend you to verify the integrity of the installation
image with md5sum or sha1sum, to use good quality blank media, to burn
the images in 4X burning speed for a painless installation experience.

You may want to install the 64-bit version of Pardus 2011 if your system is
equipped with one of the processors listed in the sections below.

* Intel processors which support 64-bit architecture

  - Newer versions of Pentium 4, Celeron D, Xeon and Pentium Dual-Core
  - Atom D5xx, N4xx and N5xx
  - All versions of Pentium D, Pentium Extreme Edition, Core 2, Core i7,
Core i5 and Core i3 processors

* AMD processors which support 64-bit architecture

  - AMD Athlon 64, 64 X2, 64 FX
  - AMD Athlon II
  - AMD Opteron
  - AMD Turion 64
  - AMD Turion 64 X2
  - AMD Sempron
  - AMD Phenom
  - AMD Phenom II

Major features in this release are:

Kernel - The latest Linux kernel 2.6.37 provides an up-to-date hardware
support together with a thousand of bug fixes.

Plymouth - The bootsplash technology used in Pardus 2009.2 is completely
dropped and replaced by the new Plymouth engine.

YALI - YALI, the installer of Pardus, gained LVM/RAID and UUID support.

KDE SC - Pardus 2011 comes with the latest KDE Software Compilation, KDE SC
4.5.5. The base packages also contains numerous backports and fixes which will
improve the stability of your desktop experience significantly.

Kaptan - Kaptan, the desktop customization tool of Pardus, now optionally
captures your picture and sets it as your avatar in KDE.

NetworkManager - GNOME NetworkManager 0.8.2 is now the default networking
backend in Pardus 2011. Users are now able to set up their HSPA/CDMA/VPN
networks together with the already supported Ethernet and 802.11 WLAN
networks.

GTK Oxygen style - All GTK applications are now rendered with Oxygen style
thanks to the oxygen-gtk project. This brings a huge improvement to the user
interface consistency.

LibreOffice - LibreOffice, an Open Source personal productivity suite
sponsored by the Document Foundation, is now the default Office Suite in
Pardus 2011. 

Firefox - Pardus 2011 comes with Mozilla Firefox 4.0 Beta9 as the default web
browser application. New features of this Firefox release include Firefox
Panorama, application tabs, a redesigned extension manager, Jetpack extensions
support, integration with Firefox Sync, and support for multitouch displays. 

Errata:

* YALI issues "Could not allocate enough space for partitioning" warning in
"Use all free space" option if extended partition has no free space YALI
although there is free space outside of the extended partition
(http://bugs.pardus.org.tr/show_bug.cgi?id=16236)

* In some machines, it takes long time to initialize disks in YALI, if system
has RAID arrays (http://bugs.pardus.org.tr/show_bug.cgi?id=16165)

Users who want to upgrade from Pardus 2009 version, have to wait until
development of the upgrade manager is completed.

--
Gökçen Eraslan
Klasik, Plasma ve Netbook çalışma alanları ile KDE 4.5.5
Folder View, Plasma and Netbook workspaces with the latest KDE SC 4.5.5
Kategoriler
Pardus

Pardus 2011 çıktı!


Pardus 2011 sizlerle!
Pardus 2011 sizlerle!

Alternatif indirme yolları:

 • Pardus sunucusundan (FTP) indir (ok)
 • LKD sunucusu indir (ok)
 • İTÜ sunucusu indir (ok)
 • Ankara Üniversitesi sunucusu indir(ok)
 • Yakın Doğu Ünv. indir (ok)
 • Çanakkale 18 Mart Ünv. sunucusu indir (ok)
 • ODTÜ sunucusu indir(ok)

Resmi duyuru:

Merhaba,

Pardus 2011 sunucularda yerini aldı:

Kurulan sürümler için:

http://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Kurulan/2011/
ftp://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Kurulan/2011/

Çalışan sürümler için:

http://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Calisan/2011/
ftp://ftp.pardus.org.tr/pub/ISO/Calisan/2011/

adreslerini kullanabilirsiniz. Sorunsuz kurulum için kalıp özetlerini kontrol
etmenizi, kaliteli DVD'ler kullanmanızı ve kalıpları 4x hızında yazmanız
tavsiye edilir.

Eğer sisteminiz aşağıda listelenen işlemcilerden birine sahipse, Pardus 2011
64-bit sürümünü kullanabilirsiniz:

* 64-bit mimarisini destekleyen Intel işlemciler:

  - Pentium 4, Celeron D, Xeon ve Pentium Dual-Core işlemcilerinin yeni
sürümleri
  - Atom D5xx, N4xx ve N5xx
  - Pentium D, Pentium Extreme Edition, Core 2, Core i7, Core i5 ve Core i3
ailelerinin hepsi

* 64-bit mimarisini destekleyen AMD işlemciler:

  - AMD Athlon 64, 64 X2, 64 FX
  - AMD Athlon II
  - AMD Opteron
  - AMD Turion 64
  - AMD Turion 64 X2
  - AMD Sempron
  - AMD Phenom
  - AMD Phenom II 

Pardus 2011'in öne çıkan özellikleri arasında:

Çekirdek - Son Linux çekirdeği 2.6.37 binlerce hata düzeltmesinin yanında en
güncel donanımlara da destek vermektedir.

Plymouth - Pardus 2009.2 sürümünde kullanılan bootsplash aracının yerine yeni
Plymouth teknolojisi geçiyor.

YALI - Kurulum aracı YALI, LVM/RAID ve UUID desteği kazandı.

KDE SC - Pardus 2011 en güncel ve kararlı KDE Yazılım Seçkisi, KDE SC 4.5.5
ile geliyor. Masaüstü deneyiminizin daha hızlı ve kararlı olması için temel
paketlere birçok hata düzeltmesi ve iyileştirmeler yapıldı.

Kaptan - Masaüstü özelleştirme aracı Kaptan, artık seçimli olarak
fotoğrafınızı çekip avatar olarak ayarlayabiliyor.

NetworkManager - Pardus 2011 sürümünde öntanımlı ağ altyapısı olarak GNOME
NetworkManager 0.8.2 sürüme geçildi. Uzun zamandır desteklenen Ethernet ve
802.11 WLAN ağlarının yanı sıra kullanıcılar artık hücresel (3G) mobil geniş
bant ağlarını da ayarlayabilecekler.

GTK Oxygen biçemi - Tüm GTK uygulamaları artık oxygen-gtk projesi sayesinde
Oxygen biçemiyle görüntüleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcı arabirimi
tutarlılığında büyük bir iyileştirme sağlanmış oluyor.

LibreOffice - Document Foundation tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu
ofis araçları takımı LibreOffice, Pardus 2011 sürümünde artık öntanımlı
oluyor. 

Firefox - Pardus 2011 öntanımlı İnternet tarayıcısı olarak Mozilla Firefox 4.0
Beta9 sürümü ile geliyor. Firefox'un bu sürümde yeni özellikleri arasında
Firefox Panorama, uygulama sekmeleri, yenilenmiş eklenti yöneticisi, Jetpack
eklenti desteği, değişik bilgisayarlar arası eşgüdüm sağlayan Firefox Sync
entegrasyonu ve birden çok parmakla dokunmayı destekleyen ekran desteği yer
alıyor.

Bu sürümün bilinen hataları ise şu şekilde:

* YALI "Boş alanı kullan" seçeneğinde uzatılmış bölümde boş alan olmadığında
yer yok uyarısı veriyor (http://bugs.pardus.org.tr/show_bug.cgi?id=16236)

* Bazı makinelerde, kurulan sistemde RAID yapısı varsa, bu RAID yapısının
tarama işlemi uzun sürebildiği için YALI disklerin okunması uzun sürüyor
(http://bugs.pardus.org.tr/show_bug.cgi?id=16165)

* Türkçe kurulumdan sonra ilk açılışa özgü Firefox'ta pardus.org.tr ana
sayfası İngilizce geliyor (http://bugs.pardus.org.tr/show_bug.cgi?id=16313)

* Firefox'ta İngilizce dışındaki dillerde imla denetimi için elle seçim yapmak
gerekiyor (http://bugs.pardus.org.tr/show_bug.cgi?id=16346)

Pardus 2009 sürümünden geçiş çalışmaları devam ettiği için, güncelleme ile
geçiş yapmak isteyen kullanıcılar biraz daha beklemek durumundalar.

--
Gökçen Eraslan