Kategoriler
Pardus

Tüketicinin Gözünden!

Tüketici köşesi,

Uzun zamandır Microsoft yazılımlarını ve sadece Microsoft Windows işletim sistemlerinde çalışan yazılımlardan, ve bunların korsan kopyalarından uzaktayım.

Son zamanlarda teknoloji mağazalarının raflarındaki yazılım kutularının sayısının artışı dikkatimi çekmekte. Bazı teknoloji marketlerinde raflarda aynı üründen yüzlerce kutu bulunmakta, güzel bir şekilde sunulmakta. İşletim sistemi, ofis yazılımı, antivirüs yazılımları artık teknoloji marketlerinin yanı sıra normal marketlerde de satılır bir hale geldi. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, yazılım artık kitlesel tüketim içinde yerini almış görünüyor.

Bu derece albenili sunulan ürünleri bir tüketici gözü ile değerlendirmek istiyorum. Öncelikle bu ürünlerin fiyatlarına bakalım. Bunu yaparken de 2 senaryo tasarlayalım:

1- Bilgisayar kullanımında temek masaüstü ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir öğrenci

2- İşyerindeki temel ofis ve iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran küçük ölçekli bir işyeri sahibi.

Senaryo 1:

İçerisinde yazılım olmayan bir bilgisayarımız olsun(”Toplama”). Bilgisayarı çalıştırabilecek ve internete erişebilecek bir işletim sistemi, ödevlerimi, projelerimi, sunumlarımı hazırlayabileceğim bir ofis yazılımı ve bilgisayarımı hedef alan saldırılardan ve zararlı yazılımlardan koruyabilecek bir antivirüs&güvenlik duvarı yazılımı.

Şimdi bu ihtiyaçlarımı giderecek yazılımları satın almak için bir mağazaya gidelim, bu çevrimiçi bir mağaza olsun. Bana özel fırsatlar ile bu ürünlerin fiyatlarını listeleyelim

Windows 7 Home Basic İşletim Sistemi : 224,40 TL

Microsoft Office 2010 Ev ve Öğrenci :  166,86 TL

Eset Nod32 Smart Security 4 :  59,38 TL
——————————————————

TOPLAM                                             : 450,64 TL

Görüldüğü üzere, temel masaüstü ihtiyaçlarımın bir bölümünü karşılamak, ödevlerimi yapmak ve korunmak bana 450,64 TL’ye patladı. Üstelik bu satın aldığım yazılımları adece 1 bilgisayarda kullanabileeğim. Ayrıca bu ürünlerin ekonomik ömrü 2 yıl, bu da demek oluyor ki bu ürünleri kullanmanın 1 yıllık bedeli 255,03 TL bana aylık maliyeti ise 18,75 TL.

Bilgisayar kullanımın temel bir hak olduğu  üzere bu ihtiyaçlarımı gidermek için para ödememek veya bilgisayar kullanabilmek için korsan yazılım kullanıp suç işlememek için tercihimi bir GNU/Linux dağıtımı olan Pardus’tan yana kullansaydım:

Pardus 2011 İşletim Sistemi : 0,00 TL

LibreOffice Ofis Yazılımı : 0,00 TL

Antivirüs yazılımına ihtiyaç yok  : 0,00 TL
——————————————————

TOPLAM                                             : 0,00 TL

Yuklarıda görüldüğü üzere, tercihimi ücretsiz bir Linux dağıtımından yana kullandığım için tek bir bilgisayarda 450,64 TL kar ettim. 3 kardeşim olduğunu düşünürsek, iki kardeşin bilgisayarını özgür yazılım ile donattığımızda küçük kardeşâ€™e 901,28 TL değerinde bir bilgisayar alabiliriz, veya 500 TL civarı bir netbok üzerine de bir bisiklet. Tasarrufunuz, adı üzerine nasıl değerlendireceğiniz sizin tasarrufunuza kalmış!

Senaryo 2:

Yine içerisinde yazılımı olmayan bir “toplama” bilgisayarımız olsun. Aynı ihtiyaçlarımızın yanı sıra, e-posta istemcisi ve veritabanı yöneticisi olan bir ofis paketi ve bilgisayarımızı koruyacak bir güvenlik yazılımına ihtiyacım var. Küçük bir işletmeyiz, çok kapsamlı ağ, iş yönetimi vb yazılımlar kullanmıyoruz.

Windows 7 Ultimate İşletim Sistemi :  456,97 TL

Microsoft Office 2010 Professional : 1.081,38 TL

Eset Nod32 Smart Security 4 :      59,38 TL
——————————————————

TOPLAM                                                             :1.597,73 TL

İşyerimde tercihimi Pardus 2011’den yana kullansaydım:

Pardus Kurumsal2 İşletim Sistemi : 0,00 TL

LibreOffice Ofis Yazılımı : 0,00 TL

Antivirüs yazılımına ihtiyaç yok  : 0,00 TL
——————————————————

TOPLAM                                             : 0,00 TL

Görüldüğü gibi neredeyse 1 bilgisayardan edeceğim tasarruf ile her zaman yanımda taşıyabileceğim bir dizüstü bilgisayar alabilirim, veya bu parayı ticaretimde değerlendirebilirim.

Bu çok  küçük bir işyeri için çok basit ihtiyaçları göz önüne alan bir hesaptı. 4 kişiden fazla çalışanı olan küçük ve orta ölçekli bir Kobi olduğunuzu düşününün. İşin içine sunucu, sanal makineler, bilgi işlem çalışanları ve maliyetlerinin girdiğini düşünün, üzerine de benim bilmediğim diğer alternatif maliyetleri koyun. Ne kadar tasarruf edilebileceğini benim hesaplamam güç.

Kurumsal alandaki ihtiyaçlar ve mevcut maliyetleri konuya hakim birileri hesaplar ise bu farkın ne kadar büyük olduğunun görüleceğine inanıyorum.

Son olarak milyarlarca Amerikan Doları servete sahip kişileri  dar olan gelirimize ortak edip daha da zenginleştirmek yerine, özgür yazılım kullanarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunun hem de, insanlığın ortak bilgi birikiminin ilerleyişine destek olun.

Korsan yazılım kullanmayın, özgür ve ücretsiz alternatiflerini tercih edin!

“Tüketicinin Gözünden!” için 9 yanıt

Selam,

gayet guzel bir karsilastirma olmus, fakat biraz tarafli duruyor. Mesela,
windows uzerine microsoft security essentials (antivirus), ve open/libre office
kurup ayni seyleri yapabilme olanagimiz var. Ya da, antivirus e 60 tl yerine 160 tl odeyip aradaki farki arttirabiliriz de. Bence tek fark, isletim sistemine odenen para.

Merhaba,

De?erlendirmeniz için te?ekkürler. Alt?n? çizdi?iniz noktalar bu yaz?y? yazarken göz önünde bulundurdu?um unsurlard?. Ama not al?nmas? gereken ?eyler var. Bunlardan birincisi Microsft’un daha önce de ücretsiz güvenlik yaz?l?m? sunma deneyimleri oldu?u (Windows Defender vb) ne yaz?k ki bu yaz?l?mlar di?er alternatifleri kadar güçlü olamad?klar? gibi, yeni tehditlere de o kadar çabuk yan?t verebileceklerini de dü?ünmüyorum. Di?er konu olan Windows sistemi üzerinde aç?k kaynakl? ve ücretsiz yaz?l?mlar? kullanma konusu da bu yaz?n?n temeli zaten. ??letim sistemi olarak Windows veya Mac kullan?p, üzerinde ücretsiz yaz?l?m çal??t?rmak bile aç?k kaynakl? yaz?l?mdan yana tercih meselesidir.
??letim sistemi tercihi de OpenOffice.org LibreOffice önermenizden farkl? de?il. ??letim sistemine ödenen para da hiç ödenmeyebilir, veya tam tersi ücretsiz bir i?letim sisteminde ücretli bir yaz?l?m da kullanabilirsiniz.
Mesele özgür tercihlerin alt?n? çizmek.
Tarafl? olma konusunda ise tarafl? bir de?erlendirme, ücretli/kapal? kaynakl? yaz?l?m taraf? ile özgür/ücretsiz yaz?l?m taraf?n? bir aç?dan de?erlendirmek.
Mesele sadece i?letim sistemi de?il. Microsoft Windows ne ise Microsoft Office de odur, de?erlendirirken o dursun öbürünü bu çerçevede ele alal?m diye bir de?erlendirme do?ru olmaz diye dü?ünüyoum. Önemli olan aç?k kaynak ve ücretsiz yaz?l?mlar? iyi ve güçlü bir “tam” alternatif/çözüm olarak k?yaslayabilmek 🙂

Bu arada ben libreoffice ile office 2010’u ayn? kefeye koymama taraftar?y?m. Her ne kadar özgür yaz?l?m? savunsam da bana göre microsoft office ne yaz?k ki aç?k ara önde. Ne kadar denediysem de openoffice’de bir türlü tutanamad?m. Format uyum sorunlar?n? bir kenara itersek (bunda microsoftun da pay? var)özellikle resim, grafik ve tablolarda oldukça yetersiz kal?yor. Sadece dilekçe filan yazacaksan?z da di?er lite free office sürümleri yeterli gibi duruyor. libreoffice’in daha çok yol katetmesi laz?m.

Microsoft Office 2010 ile LibreOffice aras?nda kullan?m farklar? olabilir, fakat kesinlikle ayn? kefedeler. OpenOffice.org veya LibreOffice’i sadece dilekçe yazma i?levine indirgerseniz büyük haks?zl?k etmi? olursunuz.
Ben OpenOffice.org ile tez yazmaktay?m, onlarca tablo, özet tablo, grafik ile sorunsuzca çal??maktay?m. Haz?r .xls format?nda ald???m tablolar üzerinde bile rahatça çal??abiliyorum. OpenOffice.org Türkiye forumlar?n? ziyaret ederseniz birçok kullan?c?n?n birçok alanda bu yaz?l?m ile bütün ihtiyaçlar?n? kar??lad???n? görebilirsiniz. Sunum’u PowerPoint’ten çok daha ileride. Veritaban? yönetimi vb konularda bütün profesyonel ihtiyaçlar? kar??lamakta.
Ayr?ca ben i? yerinde yo?un olarak Microsoft Ofis programlar?n? kullanmak durumunda oldu?umdan, benzer i?leri evde de OpenOffice.org ile yapmaktay?m.
Bunun d???nda dünyada birçok ülkede Microsoft Office alternatifleri bireysel kullan?mda, özel sektör ve kamuda yo?un olarak kullan?lmakta. Bu ofis paketlerinin kar??la?t?r?lmas?na buradan bakabilirsiniz:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_office_suites#Comparison_of_general_and_technical_information
StarOffice ve IBM Lotus Symphony gibi kurumsal alanda yayg?n kullan?lan paketlerin de OpenOffice.org’u temel ald???n? unutmay?n.

microsoft’un fanati?i filan de?ilim, ancak openoffice’in powerpoint aç?s?ndan çok ileride oldu?unu söylemenize ?a??rd?m. Ya ikimizin kulland??? open office versiyonlar? farkl? (ki ben genelde son sürümleri kullan?r?m) ya da sizin eklentileriniz farkl?. office 2010’da resimlere çok kolay bir ?ekilde foto?raf çerçevesi, yans?ma, gölge vb efektler verebilirken open office’de ba?ka bir program kullanman?za gerek vard?r. ( Libreoffice’te verece?iniz gölge basit 2000’li y?llardan kalma gölge.) Dedi?im gibi libre office ile ayr?nt?l? i?ler yapmak istedi?inizde microsoft office’e göre çok çok daha fazla emek sarfetmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu da daha fazla zaman kayb?, emek kayb? anlam?na geliyor.
Ba?ta da belirtti?im gibi yanl?? anla???lma olmas?n? istemedi?im için tekrar ediyorum. Özgür yaz?l?m taraftar?y?m ancak özgür yaz?l?mlar?n da yeterince iyi olmad???n? dü?ünüyorum (çok ba?ar?l? uygulamalar olabilir, office konusunda hala eksik).

Libreoffice her alanda kullanablirsiniz buna herhangi bir laf?m yok, ancak i? ayr?nt?lara geldi?inde, profesyonellik gerektirdi?inde daha çok yol katetmesi gerekiyor.

Kar??la?t?rmalarda dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Örne?in ben kar??la?t?rma unsuru olarak “Resimlere gölge ekleme özelli?i” demi? olsam, libreoffice ve microsoft office ayn? kefede yeralacaklar. Ancak herikinin ekledi?i gölgeleri kar??la?t?rd???n?zda aradaki fark? anlayacaks?n?. Demek istediklerim bundan ibaret.

Çok fazla kafa ütüledim. iyi günler

Merhabalar,
Benim soylemek istedigim, bu verdiginiz senaryolardaki orneklerin cok da tutarli olmadigi. Yani, tamam evet gnu/linux kullanarak tasarruf ediyorsunuz sonucta, fakat tasarruf ettiginiz miktar orneklerde verdiginiz miktar kadar degil.

Senaryo 1 de, 224.40 , ve 2 de, 456.97 TL kar ediyorsunuz. Cunku, lisansli bir windows kullanip, uzerinde acik kaynak kodlu yazilimlar kosturma sansiniz zaten var.Dolayisiyla, ofis yazilimi / antivirus ornek vermek cok ta faideli degil.

Yani, otobusun arkasindan da kossaniz, taksinin arkasindan da kossaniz, gideceginiz yere vardiginizda ettiginiz kar, taksi ucreti degil, otobus ucreti kadar.(Normal sartlar altinda[s?f?r celcius derece ve 1 atmosfer bas?nç alt?nda])

Saygilar..

Cunku, lisansli bir windows kullanip, uzerinde acik kaynak kodlu yazilimlar kosturma sansiniz zaten var. Dolayisiyla, ofis yazilimi / antivirus ornek vermek cok ta faideli degil.

San?r?m i?letim sistemi, öntan?ml? olarak sizin de?erlendirmelerinizde yer al?yor. ??letim sistemi de bir yaz?l?m ve ikinci sözledi?iniz ?ey onun için de geçerli. Tersi olarak ücretsiz bir i?letim sisteminde ücretli bir yaz?l?m da kullanabilirsiniz, size kalm?? illa bu böyle olacak diye bir ?ey yok. Sonuçta i?letim sistemi de bir yaz?l?m, onun üzerinde zaten çal???yor farkl? bir ?ey, neyin çal??t???n? seçmek farkl? bir ?ey. Ofis yaz?l?m?n? ücretsiz seçerseniz, o kadar tasarruf edersiniz, i?letim sistemini de ücretsiz seçerseniz ofis yaz?l?m?+i?letim sistemi tutar? kadar tasarruf edersiniz. ?lla böyle olacak diye bir ?ey yok, tercih meselesi. Ben en çok tercih edilen ücretli yaz?l?mlar? gruplad?m.

?ahsen 6-7 y?ll?k bilgisayar kullan?c?s? ve 3 y?ll?k amatör programc?y?m, hiç bir zaman program yada i?letim sistemine para vermedim. (?stanbul K?yamet Vakti hariç türk yap?m? oldu?u için desteklemek amac?yla bir kaç kere Plus alm??t?m, o yüzden oyunlar hariç :P) Sak?n ha sak?n bundan gurur duydu?um anla??lmas?n. Ö?renci oldu?um, dolay?s?yla param olmad??? için korsan kulland?m. Biraz konu sapt? ama neyse, benim burda anlatmak istedi?im asl?nda 1. Senaryonun yanl?? oldu?u türk ev kullan?c?s?n?n programlara para vermedi?idir. Tabiki bilgisayar al?rken i?letim sistemine verdi?i para hariç.

1. Senaryoda korsan yaz?l?m kullanmak -istemedi?i- için “toplama” diye tabir edilen içinde yaz?l?m ile gelmeyen bir bilgisayar kullan?c?s? var. Dolay?s? ile i?letim sistemine de ilk ba?ta bir para verilmemekte.
Senaryoda bir yanl??l?k yok, ama realite olarak alt?n? çizdi?iniz ?ey çok önemli, korsan yaz?l?mdan yana tercih kullanan bir ev kullan?c?s?, i?letim sistemini de e?inden dostundan korsan bir dvd ile kurabilir (ki genelde böyledir). Türk ev kullan?c?s? genellikle ne i?letim sistemine ne de ba?ka bir yaz?l?ma para vermek niyetinde de?ildir.

Ama yanl?? örnekten yola ç?kmamak laz?m:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yap?lan son de?i?iklikler 12 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazate’de yay?nlanarak yürürlü?e girmi?tir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre korsan yaz?l?m kullan?lmas?, kopyalanmas? veya sat??a sunulmas? halinde uygulanacak cezalar a?a??daki ?ekilde düzenlenmi?tir :
– 150 milyar TL’ye kadar a??r para cezas?;
– 4 y?la kadar paraya çevrilmeksizin hapis;
– 3 seneye kadar meslek veya ticaretten men;
– Korsan yaz?l?m yüklü bilgisayarlara el konulmas?

http://www.bsa.org.tr/yasalyaptirimlar.html

Ülkemizde korsan yaz?l?m kullanmak maddi ve hapis cezas? olan bir suçtur. Belki’de ülkemizde mevcut olan en yo?un suçlardand?r. Korsan yaz?l?m ne kadar suç oldu?u, korsan partisi kendi ba??na ayr? bir tart??ma konusu.

Ama alt?n? çizmek istedi?im özgür ve ücretsiz yaz?l?mlar?n, bizim bilgisayar kullan?m? hakk?m?z? temin etti?i ve bunun yan? s?ra bize ekonomik olarak da faydal? oldu?udur. Yoksa geri kalan her?ey tercih meselesi, diledi?inizi yapmakta özgürsünüz.

http://www.bsa.org.tr/korsanlikcesitleri.html

Korsanl?k, kullan?m k?s?tlamalar?, y?ll?k lisans yenilemeleri gibi zingirlerin alt?nda ezilmeyin. Özgür yaz?l?mla rahata erin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.